• Lô diện tích 3815m2, cụm công nghiệp xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
  • congtysanxuathoaviet@gmail.com
  • 02273.851.059
  • 02273.791.073

Nhập thông tin của bạn